HnBees plateforme de réseau social

HnBees


Ang Hnbees ay isang plataporma ng panlipunang pakikipag-ugnayan

Présentation HnBees

Para sa pagsasakatuparan ng pagbubuo ng aming HNBEES panlipunang pakikipag-ugnayan, humahanap kami ng pang-eduaksyon at panlipunang pangalan. Ang opinyon ay dumating sa amin na gagamitin ang isang halimbawa na ‘the Bees’, na nakikilaho sa lahat ng mga tungkulin galing sa kanilang taong-bayan, para makapagbuo ng malaking pamilya, na kumakatawan ng tipunan ng pukyutan, para matupad ang kanilang pangangailangan. Ang literal na kahulugan ng HNBEES ay bahay-pukyutan. Ang HNBEES ay isang panlipunang pakikipag-ugnayan. Ang inyong pagrehistro ay libre at nagpapahintulot sa inyo na makikipag-ugnayan sa inyong mga kaibigan, para imbitahin sila na sasali sa HNBEES, para matulungan kayo, para mailagay ang inyong mga larawan sa mga alaala sa HnBees, para matawagan kayo sa araw ng inyong kaarawan, para makipag-usap sa inyo, para komunsulta sa listahan ng telepono sa mga pribadong mga tao at para din sa mga kompanyang pangangalakal

Kung pindutin ninyo ang pangrehistrong pahina, sumasang-ayon kayo sa mga kondisyon sa paggamit, sa patakaran tungkol sa kahiliman/pribadong buhay, at sa patakaran sa cookie ng hnbees.com. Kami ay nagrerespeto, nirerespeto namin ang pribadong buhay, sang-ayon sa nauukol na batas ng kada bansa.

2019 © Mga patakaran at mga kondisyon